A fotografía de Sesións destaca pola súa calidade técnica, tratase de unha fotografía que habitualmente esta planificada en todos os detalles para lograr os resultados buscados. Este tipo de fotografía non ten porque ser especificamente unha faceta diferencia de todas as demais no campo da fotografía senón que ten aplicacións nas diversas facetas do traballo profesional como pode ser nas comuñóns, vodas etc. sen deixar de ser verdade que pode constituírse por si sola como unha parte mais dentro do campo fotográfico.

A fotografía de sesión pode realizarse no plató, onde dispoñemos de todo o material necesario para a súa realización, flashes reflectores e decoración, ou en localizacións (exteriores ou no domicilio do cliente) para o cal transportamos todo o necesario de forma a manter a calidade máxima deste tipo de traballo.

Estes son algúns exemplos dos tipos de sesión que solemos realizar:

Prémama - NewBord - Seguimento 1º ano - Sesións Temáticas (Nadal, Entroido, Namorados) - 18 anos - Books - Promocional - Produto - Comuñón - Voda - 

 

 

Planificando a túa Sesión    Galerias   Nadal 2019  Vale regalo Nadal